Rendeletek az ingatlanok tisztántartásáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól

2023. May 18., Thursday 13:10

Öt napirendet tárgyaltak a május 17-ei ülésükön a szákszendi képviselők, a többi között módosították az idei évi költségvetést, elfogadták az elmúlt esztendő zárszámadási rendeletét és rendeletet alkottak az ingatlanok tisztántartásáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól.

Bő másfél oldalas előterjesztést készített Papp Attila Csaba polgármester a két ülés közötti eseményekről, melyek közül kiemelte, hogy a testület nyilvános pályázatot írt ki a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda magasabb vezetői-óvodavezető-beosztásának betöltésére, pályázni május 31-éig lehet. A napirend részeként a testület úgy határozott, hogy az aspiránsokat meghallgató szakértői bizottság tagjai Kempf István, Wessel Tünde és Havasiné Orbán Ildikó legyen.

Az Albers Agrár Bt. telekalakítási és határrendezési kérelméről is tájékoztatott a polgármester, s mint elmondta, gyakorlatilag 200 négyzetméterről van szó, terület „jönne-menne”, így az önkormányzatot nem éri hátrány, viszont mivel forgalomképtelen törzsvagyonról van szó, át kell minősíteni a területet. A képviselők elfogadták Hartmann Imre alpolgármester javaslatát, miszerint készüljön térkép a jelenlegi és a tervezett állapotról, és a végleges döntés előtt tartsanak helyszíni szemlét.

Április 25-én a Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése című pályázat keretében átadtuk a munkaterületet a Strabag Generálépítő Kft. kivitelező részére, másnap a Takarékbank Zrt. által működtetett bankautomata elhelyezésével kapcsolatban egyeztetésen vettem részt, május 3-án pedig a Komárom-Esztergom Vármegyei Forgalomtechnikai Osztály vezetőjével tartottunk megbeszélést a biztonsági tükrök kihelyezéséről és a közvilágítási rendszer korszerűsítéséről is volt megbeszélés – tartalmazta az első napirend.

Az elmúlt évi költségvetés végrehajtásáról készült beszámolóból a polgármester azt emelte ki, hogy a rezsiárak megugrása és a háború okozta helyzet ellenére is jó színvonalon látta el tavaly az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait, a cél a büdzsé egyensúlyának, és az intézmények működőképességének megőrzése volt.

Külső, pályázati forrásokat is sikerült bevonniuk, 1.153.000 Ft támogatást nyertek el 55 köbméter tűzifa vásárlásához, így 39 háztartást segíthettek, valamint a Magyar Falu Program keretében a „Faluházak fejlesztése” című alprogramból több mint 12.5 millió forint érkezett.

Saját forrásból 153 főt részesített az önkormányzat személyenként 10 ezer forintos tanévkezdési támogatásban, mikuláscsomagot 230-an kaptak összességében 460 ezer forint értékben, 163-an pedig karácsonyi utalványt, az összértéke majdnem elérte az egymillió forintot.

Szintén saját forrásból vásárolt a helyhatóság tavaly az elektromos kisteherautó tárolásához mobilgarázst 857 ezer forintért, a rendezvényekhez üveges-hűtőt, zsúrkocsit 324 ezer forintért, illetve az óvodába számítógépet, monitort 270 ezer.418.- Ft értékben.

A szennyvíztisztítótelepen végzett felújítások, beruházások értéke meghaladta a 4 milliót, a faluházba függönyöket vásároltak 1,1 millióért, a rendezvénysátorhoz új ponyvát mintegy egymillió forintért, a szociális központba beépített szekrényt 1.130 ezer forintért és buszmegállót az iskola elé másfél millióért.

A képviselő-testület a 4. napirend keretében alkotta meg az ingatlanok tisztántartásáról és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzatai rendeleteket, ezek meghozatalára törvény hatalmazza fel, de korábban még nem élt ezzel a jogával. A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy ez egy váz, amire később lehet építkezni. Könnyítéseket a felsőbb szabályozás nem enged, szigorítani viszont lehet, ha igény merül fel rá.

Az elfogadott és július 1-jétől hatályos rendelet szerint a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint ha a járda mellett is zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a nyílt árok és annak műtárgyai tisztán tartásáról, az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járdaszakasz folyamatos síkosság-mentesítéséről, valamint az ingatlanáról az úttest, vagy gyalogosjárda terére benyúló ágak, bokrok nyeséséről, felburjánzó gyomnövény irtásáról.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló, szintén július 1-jétől hatályos rendelet szerint a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, ha nem gondoskodik az ingatlana előtti közterületen lévő fás szárú növények szakszerű metszéséről, gondozásáról, ha az ingatlana előtti árkot engedély nélkül feltölti, lefedi, betemeti, növénnyel beülteti, az átereszt betömi, a járműbehajtónak nem épít átereszt, ha hórakást buszmegállóban, kapu és kocsibejáróban, gyalogátkelőhelyen, útkereszteződésben helyez el, valamint esővíz csatornát, csapadékvíz elvezető rendszert közcsatornára ráköt, árokba engedély nélkül bevezet.

A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el továbbá, aki a közterületet engedélyhez kötött esetben közterület-használati engedély nélkül, vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, aki megcsonkítja a közterületen lévő fákat, aki közterületen használaton kívüli, rendszám nélküli járművet (roncsautót) tárol, valamint az út tartozékán engedély nélküli átalakítást hajt végre (leburkolás, csapadékvíz kivetés) és helyreállítási kötelezettségének nem vagy nem megfelelő módon tesz eleget.

Kevesebb