Bővül a térfigyelő kamerarendszer

2023. September 22., Friday 05:43

Újabb két térfigyelő kamera kihelyezésének megrendeléséről határozott a szeptember 20-ai ülésén a szákszendi képviselő-testület, így már nagyjából 80%-osan követhető, hogy ki érkezik a faluba – a nyári szünet utáni első ülésen 13 napirendet tárgyaltak a döntéshozók.

A kamerarendszer bővítéséről a két ülés közötti eseményeket ismertető polgármesteri tájékoztató keretében döntöttek a képviselők. A két új kamerát a Kossuth utca – Fő út – Csillag utca kereszteződésbe fogják telepíteni, így a rendszer már nyolc készüléket üzemeltet majd, s mint kérdésre válaszolva Papp Attila Csaba polgármester elmondta, még eggyel bővíthető tovább, de ha olyan igény merül fel, akkor nagyobbra is cserélhető a rendszer.

A folytatásban módosították az önkormányzat szociális rendeletét, miután a Kormányhivatal 2021-ben elvégezte a törvényességi felügyeleti vizsgálatát. A szakmai észrevételek alapján a rendeletben hatályon kívül helyezték a köztemetés esetén részletfizetést engedő rendelkezést, illetve a rendkívüli települési támogatás esetén orvosi igazolás bemutatását szabályozó rendelkezést.

Az idei költségvetés első féléves teljesítéséről készített előterjesztés kapcsán a polgármester azt emelte ki, hogy az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete mindenkor rendelkezésre állt és a likviditás folyamatosan biztosított volt, a beszámolási időszak pénzügyi gazdálkodását a tervszerűség és takarékosság jellemezte. A szigorú keretek mellett megvalósult a víziközmű felújítás, a bölcsődei járda térkövezése, fűkasza, fűnyíró beszerzése, a községháza épületében függöny és karnis csere, valamint bojler vásárlása óvodába.

Az ülés további részében a képviselők határoztak arról, hogy Szákszend idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, elfogadták a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2023/2024. nevelési évre vonatkozó munkatervét, a falu elmúlt évi víziközmű-üzemeltetés beszámolóját és a 2024-2038. évi gördülő fejlesztési tervét, valamint a szákszendi Egyházközségek kérelmét is, amely a temetői közszolgáltatási megállapodás rendelkezését kérte arról, hogy az önkormányzat egyházközségenként 2024-ben 100.000 Ft támogatást nyújtson a temetők zöld területeinek kezelésére. A témához kapcsolódva a polgármester jelezte, hogy a kérést indokoltnak tartja, mivel a zöldterület karbantartására már nem tudnak közmunkást alkalmazni, és a bérmunkás költsége jövőre várhatóan az önkormányzat büdzséjét is jobban megterheli.

Több hozzászólást is eredményezett a halgazdálkodási jog haszonbérbe adására irányuló javaslat, amely Bányató Horgász Egyesület Szákszend részéről a tóra évi 40.000, a vízterület melletti, majdnem 1,5 hektár nagyságú területre évi 50.000 Ft-os bérleti díjat irányzott elő. Az ülésen jelenlévő elnök, Nagy Károly a terület bérleti díjának mérséklését kérte, mivel – mint mondta – 2011 óta amennyire csak lehet, rendbe tették, de még így sem hasznosítható maradéktalanul. E mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyesület a falu valamennyi rendezvényén aktívan részt vesz, ami alkalmanként 80-100 ezer forintos költséget jelent, nem szólva arról, hogy a bérlet összegét a tagdíjakból gazdálkodnák ki, tehát annyival is kevesebbet tudnának fordítani a terület karbantartására. Hartmann Imre alpolgármester csatlakozott az elnökhöz, ő is megerősítette, hogy annak idején ott „dzsindzsa” volt, a jelenlegi állapotért rengeteget tett és tesz az egyesület. A hozzászólások zárásaként az előterjesztő polgármester fogalmazott meg módosító javaslatot, amelyben a földterület bérleti díját 30 ezer forintra mérsékelte, egyben arra is javaslatot tett, hogy a szavazásban ne vehessen részt az alpolgármester, mivel ő is az egyesület tagja. A testület mindkét felvetésével egybehangzóan egyetértett, így mérsékelték a bérleti díjat.

Az ülésen a Móra Ferenc utca 20. előtti területen található hét hársfa kivágásáról is határoztak. A polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy többször érkezett már lakossági kérés az egyik, a lakóházhoz nagyon közel elhelyezkedő, láthatóan száradó törzsű fa kivágására. Az állapotuk felmérésére és esetleges kivágásukra három ajánlatot kért, végül kettő érkezett.

Az egyik ajánlattevő azt emelte ki, hogy mindegyik fán nagy számban találhatóak harkály által vájt lyukak, odú kezdemények, ami jelzi, hogy tele lehetnek belső élősködőkkel, tehát a fák beteg állapotára utal. A vállalkozó arra is felhívta a figyelmet, hogy tapasztalatai szerint nem jó, ha ilyen sűrű fasorból kivágnak 1-1 fát, mert a mellette lévők ágai később olyan irányból kaphatnak szélterhelést, ahonnan korábban nem, ami jelentős méretű ágak leszakadását eredményezheti, ezért javasolja az összes kivágását, az előterjesztés is erre tett javaslatot. Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság egyetértett a felvetéssel, a Szociális, Kulturális és Sport Bizottság álláspontját ismertető Barota Róbert viszont elmondta, hogy a grémium nem támogatja, műszeres vizsgálatot szeretnének, amely eldönti, valóban indokolt-e?

A polgármester válaszul úgy fogalmazott, hogy a vizsgálat csak kidobott pénz lenne, hiszen a hársfa életciklusa 20-25 év, és ha még egészségesek is lennének a mára hatalmas nőtt fák, akkor is egyik napról a másikra veszélyessé válhatnak. A testület többsége Barota Róbert ellenszavazatával elfogadta a fák kivágására tett javaslatot, és az is elhangzott, hogy később természetesen pótolják, de olyan fákat ültetnek majd, amelyek nem nőnek nagyra.

Kevesebb