Zárva tart a bölcsőde és az óvoda

2023. December 14., Thursday 13:25

Egy sürgősségi indítvánnyal együtt összesen tíz napirendet tárgyaltak az idei utolsó, december 13-ai ülésükön a szákszendi képviselők. A többi között arról is határoztak, hogy – szülői visszajelzések alapján – a bölcsődében december 22-étől január 3-áig, az óvodában december 27-étől szintén január 3-áig szünetel a szolgáltatás.

A két ülés közötti eseményekről készült beszámoló kiegészítéseként elhangzott, hogy a sportegyesület jövőre műfüves pálya létesítésére kíván pályázatot benyújtani. Az egyesületi elnök, Kiss László elmondta, hogy a tervek megvalósítása siker esetén nem igényel önrészt, az önkormányzat részéről csupán a területet kell biztosítani. A testület kinyilvánította szándékát, hogy biztosítja majd a területet, ám a helyének pontos meghatározásáról a januári ülésen döntenek.

Az ülésen a jövő évi munkatervet is elfogadták a képviselők. Dr. File Beáta jegyző szóbeli kiegészítésében elhangzott, hogy a jövő évi választások miatt a jelenlegi testület és bizottságainak mandátuma, hatásköre 2024. szeptember 30-áig szól, a munkaterv ezért nem nevesíti október 1-jétől a napirendek előadójaként a polgármestert.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján áttekintettük a hatályos helyi építési szabályzatot, s annak mellékletét képező szabályozási tervet – tájékoztatott Papp Attila Csaba. A polgármester javaslatát, miszerint a hatályos helyi építési szabályzatban és annak mellékletét képező szabályozási tervben szereplő kiszolgáló utakat érintő tervezett szabályozási vonalakat közérdekre való tekintettel továbbra is fenntartsa a képviselő-testület, elfogadták a képviselők.

Az egyebek napirend részeként a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésről a polgármester elmondta, hogy megtörtént a műszaki átadás-átvétel, néhány hiányosság merült csak fel, amelyeket az időjárás miatt nem tudtak pótolni, de hamarosan sor kerül rájuk. A gyalogosátkelő munkaterületét is átadták, az ATM felszerelése is megtörtént, már riasztóval is ellátták, bízzunk benne, hogy nemsokára pénz is lesz benne – fogalmazott.

Kevesebb