Szülői igények alapján döntenek a zárva tartásról

2024. January 25., Thursday 14:28

Sokadszor tájékoztat képviselő testületi ülésen Papp Attila Csaba, Szákszend polgármestere a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolójában a bank automatával kapcsolatos fejleményekről, melyek minden igyekezete ellenére megtorpanni látszanak.

A január 24-ei ülésen elmondta, hogy jelenleg a gépi szoftver és a készpénzzel való felöltése hiányzik, ezért január 16-án újabb levélben kért tájékoztatást a banktól. Mivel válasz az ülés napjáig nem érkezett, 24-én újabb elektronikus levelet írt, melyre reagálva arról tájékoztatta a MBH Bank Nyrt. munkatársa, hogy a pénzintézetnél strukturális átalakítás zajlik, ezért máshoz kell fordulnia. Természetesen a megadott új címre is elküldtem a levelem, várom a választ – fogalmazott a településvezető.

A képviselők a folytatásban ismét tárgyaltak a Szákszendi Sportegyesület kérelméről. A szervezet műfüves pálya létesítésére kíván pályázatot benyújtani, a terület biztosításáról decemberben már támogató döntés született, ezúttal a helyét is meghatározták. Sikeres pályázat esetén a Szákszend 510/9 helyrajzi számú, 11.953 m2 területű ingatlanon, a füves labdarúgó nagypálya mellett alakíthatják ki a kézilabda pálya méretű műfüves pályát. A napirendhez kapcsolódóan felmerülő kérdésekre Kiss László egyesületi elnök elmondta, hogy ha elkészülhet a pálya, az az önkormányzat tulajdona lesz, és a helyhatóságnak semmilyen forrást, önrészt nem kell biztosítania a fejlesztéshez. Szerencsés lesz az önkormányzat, ha nem kell önerőt biztosítania, szívből kívánom, hogy legyen így! – hangzott el dr. File Beáta jegyzőtől, aki arra hívta fel a grémium figyelmét, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket is alaposan körbe kell majd járni.

A Szociális, Kulturális és Sport Bizottság javaslatára sem a bölcsőde, sem pedig az óvoda nyári zárva tartásáról nem született döntés. A bölcsőde augusztus 12-étől szeptember 2-áig, az óvoda augusztus 5-étől szintén szeptember 2-áig tervezte a nyári zárva tartását, Barota Róbert viszont – a bizottság álláspontját ismertetve – elmondta, hogy szeretnék, ha mindkét intézmény felmérné a szülői igényeket, és annak ismeretében döntenének a következő ülésen. A képviselők többsége egyetértett a módosító javaslattal.

Az ülés további részében elfogadták a település éves rendezvénynaptárát, határoztak arról, hogy fél évvel meghosszabbítják Fodorné Pintér Veronika óvodavezetői megbízását, s hogy idén is nyújtanak be pályázatot a Településfásítási Programra. A polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy gömbszivarfára és platánra tervezi a pályázat benyújtását.

Az egyebek napirendben folytatódott a kérdés, Papp Attila Csaba arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a labdarúgó pálya melletti hat nyárfa állapotát felmérette azzal a vállalkozóval, aki a bölcsőde előtti fák kivágásáról gondoskodott. A szakember véleménye alapján javasolta, fontolják meg azoknak a kivágását is, újak ültetését pedig a Településfásítási Program keretében lehetne biztosítani.

Kevesebb