Kezdje meg a védekezést!

2018. June 11., Monday 13:21

A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) hazánk egyik legjelentősebb szántóföldi gyomnövénye. Számos szántóföldi kultúrában jelentős növényvédelmi problémát jelent az ellene való védekezés, és e mellett pollenje allergiás megbetegedést okoz az emberek jelentős hányadának.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az ingatlantulajdonosok, földhasználók figyelmét, hogy bel- és külterületen egyaránt haladéktalanul kezdjék meg a parlagfű elleni védekezést ott, ahol a gyomnövény jelen van és a fejlettsége (virágbimbók kialakulása) ezt indokolja.

A parlagfüves területek ellenőrzését a vegetációs időszak befejezéséig külterületen a területileg illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztályai, belterületen a helyi önkormányzat jegyzője és a növény- és talajvédelmi feladatkörben megyei illetékességgel eljáró járási hivatalok Növény- és Talajvédelmi Osztályai végzik.

A jogsértés esetén kiszabható növényvédelmi bírság – a fertőzött terület nagyságától függően – 15 000 forinttól 5 millió forintig terjed. Továbbá a parlagfű fertőzés felszámolására közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezést külterületen az a növény- és talajvédelmi feladatkörben megyei illetékességgel eljáró járási hivatalok Növény- és Talajvédelmi Osztályai, belterületen a jegyző rendeli el. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A kertekben és a belterületeken a leghatékonyabb, egyben a leginkább környezetkímélő védekezési mód a gyomlálás, míg a gyepterületeken a rendszeres alacsony tarlómagassággal elvégzett kaszálás a célravezető. Külterületen, szántóföldi gazdálkodás során a kultúraválasztáskor figyelemmel kell lenni a termőhely adottságaira, különösen a várható gyomnyomásra, illetve a parlagfű szempontjából érzékeny kultúrák (elsősorban a kapások) esetén a megfelelő fajta- és technológiaválasztás is fontos tényező lehet a védekezésben.

KEMKH Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

Kevesebb