Száki r.katolikus templom Szendi evangélikus templom Faluház Szendi református templom Községháza Első világháborús emlékmű Uradalmi Magtár Szendi r.katolikus templom Száki evangélikus templom

Szociális és gyermekjóléti központ kialakítása Szákszenden

TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00004

Kedvezményezett neve

Szákszend Község Önkormányzata

Elérhetősége

2856 Szákszend, Száki utca 91.

A projekt címe

Szociális és gyermekjóléti központ kialakítása Szákszenden

A projekt azonosító száma

TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00004

A projekt befejezésének dátuma

2020.06.29

A támogatás összege

41 000 000 Ft

Támogatás mértéke

100%

Kapcsolódó dokumentumok
A projekt képei
A projekt összefoglalása

A szákszendi szociális és gyermekjóléti központ kialakítására befejeződött:

A Széchenyi 2020 program keretében 41,0 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével új szociális és gyermekjóléti központ nyílt Szákszenden – a felújított intézményben egy helyen vehető igénybe a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatás.

Szákszend Község Önkormányzata szociális és gyermekjóléti központ kialakítására pályázott és nyert támogatást a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhíváson. A központ az önkormányzat tulajdonában lévő 120/2.helyrajzi szám alatt található földszinti, korábban használaton kívüli épületben került kialakításra. A korábbi leromlott állapotú épület a támogatásnak köszönhetően megújult. Az új épület rendeltetésének megfelelően átalakult, teljes nyílászáró, valamint padlóburkolat csere történt, illetve új hő- és vízszigetelés készült el.

A TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00004 azonosító számú projektben a felújításon kívül az épületet akadálymentesítették, akadálymentes parkolót és járdát alakítottak ki a szakemberek. A 41 000 000 Ft európai uniós támogatás segítségével az épületre a fentieken kívül napelemrendszert telepítettek, valamint a központ alapvető működéséhez szükséges IT eszközök kerültek beszerzésre. A fejlesztés 2 új munkahelyet hozott létre. A kivitelezés 2019 tavaszán fejeződött be. A projekt a megyei önkormányzat koordinációjával és támogató javaslata alapján valósult meg.

Képek a projektről
Képre kattintva nagyban és galériában nyílik!

Polgármesteri Hivatal

Szociális központ 1

Szociális központ 2

Szociális központ 3

Szociális központ 4

Szociális központ 5

Szociális központ 6

Szociális központ 7

Szociális központ 8

Szociális központ 9

Szociális központ 10

Szákszend Község Önkormányzatának támogatási kérelme a vidéki és városias térségek községei számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul.

 1. Szákszend a Közép-Dunántúli régióban, az Oroszlányi járásban fekszik. Az 1503 lakosú község Szák és Szend egyesülésével jött létre 1984-ben. Az összeépüléssel mintegy 5 km hosszú település alakult ki, amely Komárom-Esztergom megye egyik leghosszabb községe. Településünk a Kisalföld és a Vértes találkozásánál fekszik, határában jó minőségű termőföldek találhatók, patakokkal tagoltan. Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családgondozást Szákszenden korábban a Nagyigmánd és Környéke Közoktatási és Szociális Társulás látta el. 2015 októberében döntött Szákszend Község Önkormányzata arról, hogy ezen alapszolgáltatásokat önállóan kívánja ellátni, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1-jével, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást 2016. március 30-ával a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyezte. Az ellátási területe étkeztetés és házi segítségnyújtás vonatkozásában Szákszend közigazgatási területe, család- és gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában Szákszend és Kömlőd közigazgatási területe. Jelenleg nem áll az Önkormányzat rendelkezésére a megfelelő intézmény, infrastruktúra a feladatok ellátására, minden szolgáltatás különböző helyen történik: Az Önkormányzat az étkeztetést a Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata által működtetett konyháról biztosítja heti öt alkalommal, munkanapokon. Most az Önkormányzat épületéből szállítják házhoz az ételt, illetve vihetik el az igénylők. A házi segítségnyújtás feladatellátás helye jelenleg az Önkormányzat épülete, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás pedig a Faluházban működik. A tevékenységek lebonyolítása egyrészt a hivatal dolgozóinak mindennapi munkáját akadályozza, sőt, nehezíti, másrészt az érintett lakosok személyiségi jogainak védelme sem biztosított kellő mértékben (hely hiányában megoldatlan a négyszemközti megbeszélés esetén az információk harmadik félhez való eljutásának meggátolása, valamint a gyerekekkel érkezők gyerekeinek elhelyezése stb.). A begyűjtött adatok, információk tárolása, illetve az akadálymentes hozzáférés csak korlátozottan biztosított.
  A projekt előkészítéseként kérdőíves felmérést végeztünk az érintettek körében, amellyel a következőkre tudtunk rávilágítani:
  • A szolgáltatást igénybevevők szeretnék, ha a különböző problémáikat csak az érintett személyekkel tudnák megbeszélni úgy, hogy más még véletlenül se jusson nem publikus információhoz, főleg kényes problémák esetén (gyermekek helyzete, családsegítés stb.).
  • Nagy szükség mutatkozik egy olyan intézmény létrehozására, ahol a szociális támogatásra szorulók össze tudnak gyűlni problémáikat közösen megvitatni. - A társadalmi elszigetelődés elkerülésére érdekében a szociális étkeztetésre jogosultak az ételt helyben, közösen kívánják elfogyasztani.
  • A szociális illetve gyermekjóléti feladatokat ellátó apparátus részéről jogos igény merült fel egy olyan intézmény kialakítására, amelyben munkájukat a maximális hatékonysággal tudják ellátni, a külső zavaró tényezők lehető legnagyobb kizárása mellett. A fent leírt problémák orvoslásaképpen projektünk célja a Szociális és Gyermekjóléti Központ kialakítása, hogy az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások egy helyen működjenek, azok mindenki számára egyenlő eséllyel elérhetővé váljanak, továbbá munkatársaink kulturált, kellemes körülmények között végezhessék feladataikat, fogadhassák az ügyfeleket. A központ kialakítására az önkormányzati tulajdonban levő, 2856 Szákszend, 120/2. hrsz-ú épületet választottuk, amely 1941-ben épült, földszintes, magastetős, oldalhatáron álló beépítésben helyezkedik el. A hetvenes évekig községháza volt, utána kulturális célokat szolgált, jelenleg használaton kívül van. A projekt célja a megromlott állagú épület funkcionális hasznosítása, és az új rendeltetésnek megfelelő átalakítása, befejezése. Az új Szociális és Gyermekjóléti Központban kialakításra kerül foglalkoztató, iroda és interjú szoba, teakonyha, vizesblokk, előterek. Teljes nyílászáró-, valamint padlóburkolat csere, új hő- és vízszigetelés készül a válaszfalazással párhuzamosan. Az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében az épület projektarányos akadálymentesítése is megtörténik a következőképpen: Az épülethez egy akadálymentes parkoló, az épület bejárata körül akadálymentes járda készül. A tervezett bejáratnál a lépcső mellett rámpa lesz kialakítva, megfelelő méretű és kialakítású bejárati nyílászárók készülnek, a helyiségek geometriája és berendezése lehetővé teszi az akadálymentes használatot. A közlekedők átjárhatósága és a helyiségekbe való bejutás biztosítva lesz. Az épületben egy akadálymentes WC készül. Az info-kommunikációs akadálymentesítés keretében egy mobil indukciós készülék lesz beszerezve az épület használatához, a helyiségek bejárata előtt funkciójelölő táblák lesznek felszerelve. Az épületben az elektromos áramot napelemrendszer telepítésével kívánjuk biztosítani. A napelemek télen és nyáron is képesek villamos energiát termelni, ellenállnak minden környezeti hatásnak, hidegnek, melegnek, hónak és a jégesőnek is. A napenergiának nincs károsanyag-kibocsátása, így az energia- és költségcsökkentés mellett környezetünk terheit is mérsékeljük. Az új Szociális és Gyermekjóléti Központ épületét be kell rendeznünk, a projekt keretén belül az alapvető működéshez szükséges bútorzat és eszközök (beleértve az IKT eszközöket) kerülnek beszerzésre. Az eszközlistánkat a szakmai programmal összhangban állítottuk össze úgy, hogy a beszerzendő bútorok és berendezések megfeleljenek az ellátottak életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának. A projekt keretén belül egy személygépjármű beszerzésére is sor kerül, a szociális étkezéshez, a házi segítségnyújtáshoz és a gyermekjóléti szolgáltatáshoz 3 ajánlat bekérését követően. Az új gépjárműnek köszönhetően a szociális étkeztetés minőségi feltételei javulnak Szákszenden, az ellátás gördülékenyebbé válik. Az ételek hamarabb eljutnak a szociálisan rászorultakhoz, ezáltal megőrzik minőségüket és élvezeti értéküket. Az autóval a házi segítségnyújtást, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást végző kollégák munkáját is meg tudjuk könnyíteni, illetve hatékonyabbá tudjuk tenni. Négy keréken gyorsabban eljutnak a község bármelyik részébe, valamint a Kömlődre, ezáltal több idejük marad az ellátottakra. A fejlesztésnek köszönhetően új munkahelyeket is teremtünk, amellyel növeljük a foglalkoztatottságot. A családsegítésre és a házi segítségnyújtásra egy-egy 4 órában dolgozó alkalmazottat kívánunk felvenni, amelynek köszönhetően megoldónak a helyettesítési gondok, továbbá hatékonyabbá válik a munkamegosztás. Az Önkormányzat a lakosság tájékoztatása érdekében a projekt megvalósítása során jól látható helyen C típusú hirdetőtáblát helyez el, a beszerzésről fotódokumentáció készül, a projekttel kapcsolatos részletesebb információkhoz a település honlapján, valamint a helyi médiumokon keresztül juthatnak hozzá az érdeklődők. A projekt befejezését követően sajtóközleményt küldünk ki, valamint feltöltjük a TÉRKÉPTÉR alkalmazást a megfelelő tartalommal.

  A projekt keretében tehát a következő tevékenységek valósulnak meg: Önállóan támogatható tevékenységek - bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet is), - új építés, ingatlankiváltás, funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, - eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), - járműbeszerzés Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek - a megvalósuló tevékenységek részeként családbarát funkciók elhelyezése, kialakítása (pl.: játszósarok) - a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló- férőhely fejlesztése - megújuló energiaforrások alkalmazása Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek - akadálymentesítés - energiahatékonysági intézkedések - nyilvánosság biztosítása
 2. - A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásra kerülnek, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük - A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában az esélytudatosságot fejezzük ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket - A projekt figyelembe veszi az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítja, hogy a projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. A projekt megvalósítását vagy eredményét nem veszélyezteti extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat. A projektnek nincs előre látható klímakockázata. - A projekt megvalósítása nem jár vizekbe történő beavatkozással. - A beruházás nem külterületen és nem zöldmezős beruházásként valósul meg. - A projekt tervezésekor figyelembe vettük és érvényesítettük a létesítmény, a térhasználat és a közlekedési kapcsolatok egyetemes tervezési elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékkal élők és a gyermekek igényeit. - Az átalakítás során az épületben projektarányos akadálymentesítést végzünk. - A projekt keretén belül infokommunikációs akadálymentesítés történik. - Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően önkormányzatunk rendelkezik hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. - A projekt keretében a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást fejlesztjük, amelyeket egy épületben kívánunk működtetni. - A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatás, valamint gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. - A projekt keretében nem kerül sor férőhelybővítésre és új szolgáltatás létrehozására sem. - A projektben tervezett tevékenységek helyi szükségleteken alapszanak, amit igényfelmérés előzött meg. - A projekt keretén belül nappali ellátás fejlesztésére nem kerül sor. - A projekt az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szabályai szerint került megtervezésre. - A beruházás Szákszenden, az Oroszlányi járásban valósul meg, amely a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján nem kedvezményezett járás, és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet alapján nem kedvezményezett település. - Szákszend Község Önkormányzata, mint fenntartó rendelkezik a szolgáltatói nyilvántartásban jogerős bejegyzéssel a szociális étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra, valamit a család- és gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozóan. - A projekt nem kapcsolódik ESZA fejlesztéshez. - A tervezés során mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, amelyek mérséklésére, illetve elkerülésére intézkedéseket fogalmaztunk meg. A táblázat a Megalapozó dokumentum 7. fejezetében található. - A házi segítségnyújtás fejlesztése során az ellátható személyek számának növelése és új szolgáltatás kialakítása projektünkben nem történik. A fejlesztést 2017. január 1. előtt nem kívánjuk megkezdeni. - Infrastrukturális fejélesztésünkhöz a kért dokumentumokat (helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás kötelező, melyet a támogatási kérelemmel együtt mellékletként csatoltuk. - A fejlesztéssel érintett épületben nincsen közös használatú helyiség. - A megvalósítás helyszíne egy funkcióját vesztett, használaton kívüli épület, amelynek átalakítása a projekt célja. - A projekt során olyan eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése valósul meg, amelyek a fejleszteni kívánt szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátás nyújtásához szükségesek. - A projekt során egy személygépkocsit szerzünk be, amelyeket mind a 3 fejlesztéssel érintett szolgáltatáshoz fogunk tudni használni: ételszállítás, munkavállalók gyorsabb helyszínre érkezése. - A projekt keretén belül konyhafejlesztés nem történik. - A projekt tervezése során figyelembe vettük az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait. A beruházást követően a Szociális és Gyermekjóléti központ épülete a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik. - Az épület nem tartalmaz szórt azbesztet, így azbesztmentesítés a projektben nem történik. - A beruházással érintett ingatlanban nem lesznek közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, ezért arányosításra nincs szükség. - A projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra nem kerül sor. - Az átalakítás során az épületben projektarányos akadálymentesítést végzünk. - A mérföldkövek a Felhívásban rögzítetteknek megfelelően lettek betervezve és beütemezve.
 3. 1.1 A támogatási kérelem illeszkedik az intézkedés céljához, amely a támogatható szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára a már működő ellátások minőségi fejlesztésével. A projekt hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. 2.1 A projekt az 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szabályai szerint került megtervezésre. 2.2 A projekt során férőhelybővítésre nem kerül sor. 2.3 A projekt során új férőhely létrehozására nem kerül sor. 2.4 A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4 pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 2.5 Az Önkormányzat funkciót vesztett épületet hasznosít. 2.6 A projekt nem tartalmazza fogyatékosok személyek nappali ellátásának fejlesztését. 3.1 A fejlesztési elképzelés kivitelezhető, megvalósítható. 3.2 A mérföldkövek a Felhívásban rögzítetteknek megfelelően lettek betervezve és beütemezve. 4.1 A tervezés során mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, amelyek mérséklésére, illetve elkerülésére intézkedéseket fogalmaztunk meg. A táblázat a Megalapozó dokumentum 7. fejezetében található. 5.1 A fejlesztéssel érintett épület nem tartalmaz szórt azbesztet. 5.2 A projektben összesen három alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint család- és gyermekjóléti szolgálat. 6.1 A beruházás Szákszenden, az Oroszlányi járásban valósul meg, amely a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete alapján nem kedvezményezett járás, és a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet alapján nem kedvezményezett település. 7.1 A projekt nem kapcsolódik ESZA fejlesztéshez. 8.1 Az átalakított épület, valamint a fejlesztéssel érintett szolgáltatások hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása az Önkormányzat által biztosított. 9.1 A projekt eredményeképpen javulnak a területi különbségek. A projekt szociális és gazdasági gondokkal küzdő, gyakran marginalizált helyzetű közösségek által lakott településen valósul meg, hiszen a fejlesztéssel érintett szolgáltatások a Szákszenden lakó, szociálisan rászoruló, anyagi, szociális vagy mentálhigiénés problémákkal küzdő személyek ellátására irányulnak. 9.2 A projekt egyenlő hozzáférést biztosít mindenki számára a megfelelő minőségű szolgáltatáshoz, hozzájárulva a szegregáció elleni küzdelemhez, mivel projektarányos akadálymentesítés történik. 10.1 A beruházás költséghatékony módon, reálisan és takarékos költségvetéssel tervezett. 11.1 Az Önkormányzat A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma elnevezésű indikátorra a projekt adatlap „Monitoring mutatók” fülén célérték vállalást tett. d) 1. Szákszend az ITP alapján vidéki térségben található község. 2. A projekt során három szociális alapszolgáltatás, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, valamint a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése valósul meg. 3. Szákszend az Oroszlányi járásban található, amely a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet alapján nem minősül kedvezményezett járásnak. 4. A fejlesztéssel érintett szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás már működő alapszolgáltatás Szákszenden, a projekt során nem jön létre új szolgáltatás. 5. A projekt során új munkahelyeket teremtünk: a családsegítésre és a házi segítségnyújtásra egy-egy 4 órában foglalkoztatott munkavállalót kívánunk felvenni, amelynek köszönhetően megoldónak a helyettesítési gondok, továbbá hatékonyabbá válik a munkamegosztás. 6. Szákszenden nincs szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület, a gyermekjóléti szolgálat mindenki által könnyen megközelíthető helyen, a község központjában található. A projekt hozzájárul a társadalmi kohézió erősítéséhez, mivel a szolgáltatás fejlesztésének köszönhetően a településünkön élő HH-s, illetve HHH-s gyermekek felzárkózási esélyei, életminősége javul. 7. Projektünk komplex megoldást nyújt az időskorúak ellátásának fejlesztésére, hiszen a szociális étkeztetést, valamint a házi segítségnyújtást többségében ők veszik igénybe településünkön. 8. A fejlesztés nem városrehabilitációs akcióterületen valósul meg. 9. A fejlesztés nem műemlék, vagy települési helyi értékvédelem alatt álló épületben történik.
May

12 Szákszendi Forgatag

 • Időpont: Sunday 11:00
 • Helyszín: Szákszend, Faluház környezete
June

1 Falunap

 • Időpont: Saturday 13:00
 • Helyszín: Szákszend, Faluház környezete

4 Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés

 • Időpont: Tuesday 15:00
 • Helyszín: Szákszend, Emlékpark

Címünk

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Szákszendi Kirendeltség

2856 Szákszend, Száki utca 91.

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

 • Hétfő: 8 - 12, 13 - 16 óráig
 • Szerda: 8 - 12, 13 - 16 óráig
 • Péntek: 8 - 12 óráig

Legnépszerűbb cikkek