Száki r.katolikus templom Szendi evangélikus templom Faluház Szendi református templom Községháza Első világháborús emlékmű Uradalmi Magtár Szendi r.katolikus templom Száki evangélikus templom

Határozatok

2023. évi határozatok

52/2023. számú határozat (V.17.)

Szákszend Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó döntésről

51/2023. számú határozat (V.17.)

Szákszend Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó döntésről

50/2023. számú határozat (V.17.)

Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló országgyűlési határozat támogatásáról

49/2023. számú határozat (V.17.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

48/2023. számú határozat (V.17.)

A napirendről

47/2023. számú határozat (IV.19.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkájáról szóló beszámolóról

46/2023. számú határozat (IV.19.)

A 2022. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

45/2023. számú határozat (IV.19.)

Szákszend község 2022. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

44/2023. számú határozat (IV.19.)

Az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

43/2023. számú határozat (IV.19.)

Az óvodavezetői pályázat kiírásáról

42/2023. számú határozat (IV.19.)

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra irányuló pályázatról

41/2023. számú határozat (IV.19.)

A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

40/2023. számú határozat (IV.19.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

39/2023. számú határozat (IV.19.)

A napirendről

38/2023. számú határozat (IV.19.)

Sürgősségi indítvány napirendre vételéről

37/2023. számú határozat (IV.3.)

TOP-2.1.3-16-KO1 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések bővítése pályázat műszaki ellenőri szerződésről

36/2023. számú határozat (IV.3.)

A napirendről

35/2023. számú határozat (III.22.)

17-SZAK/741/2023. ügyiratszámú szákszendi lakos első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelméről

34/2023. számú határozat (III.22.)

A község 2022. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

33/2023. számú határozat (III.22.)

A község 2022. évi egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

32/2023. számú határozat (III.22.)

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

31/2023. számú határozat (III.22.)

A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos döntésekről

30/2023. számú határozat (III.22.)

A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Szákszendi Bölcsőde Szakmai Programjának módosításáról

29/2023. számú határozat (III.22.)

A Szákszendi Református Egyházközség kérelméről

28/2023. számú határozat (III.22.)

Ingatlanok elbirtoklásáról

27/2023. számú határozat (III.22.)

Ebrendészeti feladatellátási szerződés megkötéséről

26/2023. számú határozat (III.22.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

25/2023. számú határozat (III.22.)

A napirendről

24/2023. számú határozat (III.22.)

17-SZAK/741/2023. ügyiratszámú szákszendi lakos első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelme napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról

23/2023. számú határozat (II.8.)

A „Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

22/2023. számú határozat (II.8.)

Az önkormányzat 2022.évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

21/2023. számú határozat (II.8.)

A közösségi tér 2023. évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

20/2023. számú határozat (II.8.)

A Szákszend Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások bérleti díjának meghatározásáról

19/2023. számú határozat (II.8.)

A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadásáról

18/2023. számú határozat (II.8.)

A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi módosító okiratának elfogadásáról

17/2023. számú határozat (II.8.)

A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

16/2023. számú határozat (II.8.)

Az óvodai beiratkozás 2023/2024. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének meghatározásáról

15/2023. számú határozat (II.8.)

A bölcsődei beiratkozás 2023/2024. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének meghatározásáról

14/2023. számú határozat (II.8.)

A polgármester 2023. évi szabadságának ütemezéséről

13/2023. számú határozat (II.8.)

A 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

12/2023. számú határozat (II.8.)

A 2023. évi igazgatási szünetről

11/2023. számú határozat (II.8.)

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

10/2023. számú határozat (II.8.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9/2023. számú határozat (II.8.)

A napirendről

8/2023. számú határozat (II.8.)

Sürgősségi indítvány napirendre vételéről

7/2023. számú határozat (I.18.)

A Propaganda 17. Bt. 2022. évi beszámolója elfogadásáról

6/2023. számú határozat (I.18.)

Szákszend Község Önkormányzata 2023. évi rendezvénynaptára elfogadásáról

5/2023. számú határozat (I.18.)

A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

4/2023. számú határozat (I.18.)

A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

3/2023. számú határozat (I.18.)

Szákszend Község Önkormányzata 2023.évi költségvetése első fordulójáról

2/2023. számú határozat (I.18.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1/2023. számú határozat (I.18.)

A napirendről

2022. évi határozatok

86/2022. számú határozat (XII.14.)

17-SZAK/1170/2022. ügyiratszámú szákszendi lakos lakáskorszerűsítési kérelméről

86/2022. számú határozat (XII.14.)

A 2023. évi központi orvosi ügyeleti szolgáltatásról

86/2022. számú határozat (XII.14.)

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

86/2022. számú határozat (XII.14.)

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és tárgyi eszközök bérleti díjának meghatározásáról

94/2022. számú határozat (XII.14.)

Javaslat az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről, javaslat a Szákszendi Mini Bölcsőde és a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda zárva tartásának jóváhagyásáról

93/2022. számú határozat (XII.14.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás elfogadásáról

92/2022. számú határozat (XII.14.)

A 2023.évi belső ellenőrzési tervről

91/2022. számú határozat (XII.14.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről

90/2022. számú határozat (XII.14.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

89/2022. számú határozat (XII.14.)

A napirendről

88/2022. számú határozat (XII.14.)

„17-SZAK/1170/2021. ügyiratszámú szákszendi lakos lakáskorszerűsítési támogatás kérelme” napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról

87/2022. számú határozat (XII.14.)

Sürgősségi indítvány napirendre vételéről

86/2022. számú határozat (XI.16.)

A 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálásáról

85/2022. számú határozat (XI.16.)

Az INTERREG V-A keretében társfinanszírozott SacraVelo (SacraVelo-Network of cross-border bicycle pilgrim routes in the Danube area) című SKHU/1601/1.1/013 regisztrációs számú projekt keretében megvalósult projektelemek használatba adása tárgyú megállapodás elfogadásáról

84/2022. számú határozat (XI.16.)

A Szákszend Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról

83/2022. számú határozat (XI.16.)

A „Rendelési időn kívül végzett központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyeleti szolgáltatás Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd települések közigazgatási területén” tárgyú eljárásban való részvételről

82/2022. számú határozat (XI.16.)

A hírügynökségi tevékenység ellátására vállalkozói szerződés megkötéséről

81/2022. számú határozat (XI.16.)

Települési főépítész megbízásáról és településrendezési eszközök módosításának megindításáról

80/2022. számú határozat (XI.16.)

Szákszend Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

79/2022. számú határozat (XI.16.)

A 2022. évi adóigazgatási feladatokról szóló beszámolóról

78/2022. számú határozat (XI.16.)

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

77/2022. számú határozat (XI.16.)

A közétkeztetési szerződések meghosszabbításáról

76/2022. számú határozat (XI.16.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

75/2022. számú határozat (XI.16.)

A napirendről

74/2022. számú határozat (XI.16.)

„A 2022.évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat elbírálása” napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról

73/2022. számú határozat (XI.16.)

Sürgősségi indítványok napirendre vételéről

72/2022. számú határozat (X.19.)

A napirendről

71/2022. számú határozat (X.19.)

Az Európai Bizottság elnökének címzett levélről

70/2022. számú határozat (X.19.)

TOP_Plusz-1.2.1.21. kódszámú „Élhető települések” pályázat benyújtásáról

69/2022. számú határozat (X.19.)

Önkormányzati döntésekről a megnövekedett rezsiköltségek hatásának kezelése érdekében

68/2022. számú határozat (X.19.)

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

67/2022. számú határozat (X.19.)

A 2022.évi idősek napja rendezvényről, a mikuláscsomagról és az idősek karácsonyi utalványáról

66/2022. számú határozat (X.19.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

65/2022. számú határozat (X.19.)

A napirendről

64/2022. számú határozat (X.19.)

Sürgősségi indítvány napirendre vételéről

63/2022. számú határozat (VI.15.)

„Szákszend csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

62/2022. számú határozat (VI.15.)

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének 51/2022. (VI.15.) határozata visszavonásáráról

61/2022. számú határozat (VI.15.)

Szákszend település 2021. évi víziközmű-üzemeltetés szennyvízágazati beszámoló elfogadásáról

60/2022. számú határozat (VI.15.)

A Szákszend belterület 1441 helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában érkezett 17-SZAK/758/2022. számú kérelem elutasításáról

59/2022. számú határozat (VI.15.)

A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervéről

58/2022. számú határozat (VI.15.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeinek kiírásáról

57/2022. számú határozat (VI.15.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

56/2022. számú határozat (VI.15.)

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

55/2022. számú határozat (VI.15.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

54/2022. számú határozat (VI.15.)

A napirendről

53/2022. számú határozat (VI.15.)

A 10.napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról

52/2022. számú határozat (IX.21.)

Sürgősségi indítvány napirendre vételéről

51/2022. számú határozat (VI.15.)

Javaslat a Szákszend belterület 1173 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

50/2022. számú határozat (VI.15.)

A 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszámok túllépésének engedélyezéséről

49/2022. számú határozat (VI.15.)

A Szákszendi Mini Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

48/2022. számú határozat (VI.15.)

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

47/2022. számú határozat (VI.15.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

46/2022. számú határozat (VI.15.)

A napirendről

45/2022. számú határozat (VI.15.)

A sürgősségi indítvány napirendre vételéről

44/2022. számú határozat (V.18.)

A Szákszendi Karitász Csoport kérelméről

43/2022. számú határozat (V.18.)

A közétkeztetési szerződések módosításáról

42/2022. számú határozat (V.18.)

A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra irányuló pályázatról

41/2022. számú határozat (V.18.)

Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat 2.pontjáról

40/2022. számú határozat (V.18.)

Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódó határozati javaslat 1.pontjáról

39/2022. számú határozat (V.18.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

38/2022. számú határozat (V.18.)

A napirendről

37/2022. számú határozat (V.18.)

Sürgősségi indítvány napirendre vételéről

36/2022. számú határozat (IV.20.)

17-SZAK/412/2022. ügyiratszámú szákszendi lakos első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmérőla

35/2022. számú határozat (IV.20.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi munkájáról szóló beszámolóról

34/2022. számú határozat (IV.20.)

A 2021. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

33/2022. számú határozat (IV.20.)

Szákszend község 2021. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

32/2022. számú határozat (IV.20.)

Az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

31/2022. számú határozat (IV.20.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

30/2022. számú határozat (IV.20.)

A napirendről

29/2022. számú határozat (IV.20.)

A 7.napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról

28/2022. számú határozat (III.23.)

Szákszend belterület 719/1. helyrajzi számú ingatlan értékesítése tárgyában érkezett 17-SZAK/104-3/2022. számú kérelem elutasításáról

27/2022. számú határozat (III.23.)

A község 2021. évi egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

26/2022. számú határozat (III.23.)

A község 2021. évi szociális alapszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

25/2022. számú határozat (III.23.)

Szákszendi Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés elfogadásáról

24/2022. számú határozat (III.23.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

23/2022. számú határozat (III.23.)

A napirendről

22/2022. számú határozat (II.09.)

Helyi Választási Bizottság 3. számú póttagjainak megválasztásáról

21/2022. számú határozat (II.09.)

Helyi Választási Bizottság 2. számú póttagjainak megválasztásáról

20/2022. számú határozat (II.09.)

A Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

19/2022. számú határozat (II.09.)

Az önkormányzat 2021.évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

18/2022. számú határozat (II.09.)

A közösségi tér 2022.évi szolgáltatási tervének jóváhagyásáról

17/2022. számú határozat (II.09.)

Az óvodai beiratkozás 2022/2023. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének meghatározásáról

16/2022. számú határozat (II.09.)

A bölcsődei beiratkozás 2022/2023. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének meghatározásáról

15/2022. számú határozat (II.09.)

A polgármester 2021.évi szabadságának ütemezéséről

14/2022. számú határozat (II.09.)

A 2022.évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

13/2022. számú határozat (II.09.)

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapításáról

12/2022. számú határozat (II.09.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11/2022. számú határozat (II.09.)

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének határozata a napirendről

10/2022. számú határozat (I.19.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

9/2022. számú határozat (I.19.)

A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” pályázat benyújtásáról

8/2022. számú határozat (I.19.)

A Propaganda 17. Bt. 2021. évi beszámolója elfogadásáról

7/2022. számú határozat (I.19.)

A polgármester illetményének megállapításáról

6/2022. számú határozat (I.19.)

Szákszend Község Önkormányzata 2022. évi rendezvénynaptára elfogadásáról

5/2022. számú határozat (I.19.)

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

4/2022. számú határozat (I.19.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyásáról

3/2022. számú határozat (I.19.)

Szákszend Község Önkormányzata 2022.évi költségvetése első fordulójáról

2/2022. számú határozat (I.19.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1/2022. számú határozat (I.19.)

A napirendről

2021. évi határozatok

92/2021. számú határozat (XII.15.)

Javaslat a Szákszend belterület 719/1 hrsz. ingatlan értékesítésének megindításáról

91/2021. számú határozat (XII.15.)

Javaslat a 17-SZAK/997-2/2021. iktatószámú lakásbérleti szerződés felmondásáról

90/2021. számú határozat (XII.15.)

Javaslat a Szákszendi Mini Bölcsőde zárva tartásának jóváhagyásáról

89/2021. számú határozat (XII.15.)

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezéséről

88/2021. számú határozat (XII.15.)

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

87/2021. számú határozat (XII.15.)

A 2022. évi belső ellenőrzési tervrő

86/2021. számú határozat (XII.15.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervéről

85/2021. számú határozat (XII.15.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

84/2021. számú határozat (XII.15.)

A napirendről

83/2021. számú határozat (XI.17.)

17-SZAK/1037/2021. ügyiratszámú szákszendi lakos lakáskorszerűsítési kérelméről

82/2021. számú határozat (XI.17.)

Szákszend, Száki utca 90. szám alatti bérlakás bérlőjének kijelöléséről

81/2021. számú határozat (XI.17.)

A közétkeztetési szerződések meghosszabbításáról

80/2021. számú határozat (XI.17.)

A 2021. évi adóigazgatási feladatokról szóló beszámolóról

79/2021. számú határozat (XI.17.)

Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

78/2021. számú határozat (XI.17.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

77/2021. számú határozat (XI.17.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2021. (XI.17.) számú határozata a napirendről

76/2021. számú határozat (XI.17.)

11.napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról

75/2021. számú határozat (X.20.)

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének 75/2021. (X. 20.) határozata a napirendről

74/2021. számú határozat (X.20.)

17-SZAK/1037/2021. ügyiratszámú szákszendi lakos lakáskorszerűsítési kérelméről napirendi pontban való döntés elnapolásáról

73/2021. számú határozat (X.20.)

17-SZAK/935/2021. ügyiratszámú szákszendi lakos lakáskorszerűsítési kérelméről

72/2021. számú határozat (X.20.)

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

71/2021. számú határozat (X.20.)

A mikuláscsomagról és az idősek karácsonyi csomagjáról

70/2021. számú határozat (X.20.)

A szociális tűzifa megrendeléséről

69/2021. számú határozat (X.20.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

68/2021. számú határozat (X.20.)

számú határozata a napirendről

67/2021. számú határozat (X.20.)

6. és 7.napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalásáról

66/2021. számú határozat (IX.22.)

A Szákszend, Száki utca 93. szám alatti bérlakás bérlőjének kijelöléséről

65/2021. számú határozat (IX.22.)

A Szákszend, Móra Ferenc utca 20. szám alatti bérlakások bérlőinek kijelöléséről

64/2021. számú határozat (IX.22.)

A TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00033. azonosítószámú projekt kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról

63/2021. számú határozat (IX.22.)

A Szákszend Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött ingatlanhasználati szerződés elfogadásáról

62/2021. számú határozat (IX.22.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeinek kiírásáról

61/2021. számú határozat (IX.22.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

60/2021. számú határozat (IX.22.)

Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

59/2021. számú határozat (IX.22.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

58/2021. számú határozat (IX.22.)

A napirendről

57/2021. számú határozat (VIII.23.)

Kültéri hulladékgyűjtők vásárlásáról

56/2021. számú határozat (VIII.23.)

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra irányuló pályázatról

55/2021. számú határozat (VIII.23.)

Javaslat 2021.évi tanévkezdési támogatásról szóló rendelet elfogadásáról szóló napirendi pontban való döntés elnapolásáról

53/2021. számú határozat (VII.14.)

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

52/2021. számú határozat (VII.14.)

A polgármester 2021.évi szabadságának ütemezéséről

51/2021. számú határozat (VII.14.)

Településfásítási Programban történő részvételről

50/2021. számú határozat (VII.14.)

Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódóan, a polgármester jutalmára irányuló összeg kifizetéséről

49/2021. számú határozat (VII.14.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

48/2021. számú határozat (VII.14.)

Határozat a napirendről

47/2021. számú határozat (VII.14.)

Sürgősségi indítvány napirendre vétele

46/2021. számú határozat (VI.14.)

Az önkormányzati egészségügyi alapellátásra kötött vállalkozói szerződés elfogadása

45/2021. számú határozat (VI.11.)

A Magyar Falu Program keretében „Felelős állattartás elősegítése”

44/2021. számú határozat (VI.11.)

A Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” pályázat

43/2021. számú határozat (VI.11.)

A Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról

42/2021. számú határozat (VI.11.)

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

41/2021. számú határozat (VI.11.)

Szákszend település 2020. évi víziközmű-üzemeltetés szennyvízágazati beszámolója

40/2021. számú határozat (VI.11.)

Közbeszerzési eljárás indítása „Rendelési időn kívül végzett központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyeleti szolgáltatás Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd települések közigazgatási területén” tárgyban

39/2021. számú határozat (VI.11.)

Beszámoló a Szákszendi Mini Bölcsőde 2020. évi munkájáról

38/2021. számú határozat (VI.11.)

Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi tevékenységéről

37/2021. számú határozat (VI.11.)

A 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

36/2021. számú határozat (V.12.)

A közösségi tér 2021.évi szolgáltatási tervének jóváhagyása

35/2021. számú határozat (V.12.)

Beszámoló az önkormányzat közművelődési tevékenységéről

34/2021. számú határozat (V.12.)

2020. évi zárszámadásának elfogadása

33/2021. számú határozat (V.12.)

Éves jelentés a 2019.évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

32/2021. számú határozat (IV.30.)

A 19/2021. (III.16.) határozat visszavonása

31/2021. számú határozat (III.22.)

Beszámoló Szákszend község közbiztonsági helyzetéről

30/2021. számú határozat (III.22.)

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

29/2021. számú határozat (III.22.)

Beszámoló a község alapszolgáltatási tevékenységéről

28/2021. számú határozat (III.22.)

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről

27/2021. számú határozat (III.22.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Mini Bölcsőde által nyújtott ellátás szüneteltetéséről

26/2021. számú határozat (III.19.)

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

25/2021. számú határozat (III.19.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás elfogadásáról

24/2021. számú határozat (III.19.)

A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

23/2021. számú határozat (III.19.)

A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

22/2021. számú határozat (III.19.)

Szákszend külterület 032/101 helyrajzi számú szántó művelési ágú 17 ha 2220 m2 nagyságú ingatlan pályázat útján történő haszonbérbe adása

21/2021. számú határozat (III.19.)

Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról

20/2021. számú határozat (III.19.)

A 15/2021. (II.15.) határozat visszavonása

19/2021. számú határozat (III.16.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ által nyújtott ellátás szüneteltetéséről

18/2021. számú határozat (III.1.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ által nyújtott ellátás szüneteltetéséről

17/2021. számú határozat (III.1.)

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és tárgyi eszközök bérleti díjának meghatározásáról szóló határozat módosításáról

16/2021. számú határozat (II.15.)

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatali megállapodás módosítása

15/2021. számú határozat (II.15.)

Javaslat a polgármester 2021.évi szabadságának ütemezésére

14/2021. számú határozat (II.15.)

Javaslat az óvodai beiratkozás 2021/2022. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének meghatározásáról

13/2021. számú határozat (II.15.)

Javaslat a bölcsődei beiratkozás 2021/2022. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének meghatározásáról

12/2021. számú határozat (II.15.)

A 2021.évi közbeszerzési terv jóváhagyása

11/2021. számú határozat (II.15.)

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

10/2021. számú határozat (II.1.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

8/2021. számú határozat (I.29.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervének módosítása

8/2021. számú határozat (I.29.)

Az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról

7/2021. számú határozat (I.22.)

Lakossági használt sütőolaj begyűjtési pont létesítéséről

6/2021. számú határozat (I.22.)

Beszámoló a Propaganda 17. Bt. 2020. év sajtómunkájáról, kommunikációs és PR tevékenységéről

5/2021. számú határozat (I.22.)

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

4/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi rendezvénynaptára elfogadása

3/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyása

2/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyása

1/2021. számú határozat (I.5.)

Szákszend Helyi Építési Szabályzatának módosításával összefüggésében lefolytatott partnerségi véleményezés lezárásáról

September

9 Őszköszöntő

  • Időpont: Saturday 0:00
  • Helyszín:
October

6 Aradi Vértanúk Emléknapja megemlékezés

  • Időpont: Friday 0:00
  • Helyszín:

Címünk

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Szákszendi Kirendeltség

2856 Szákszend, Száki utca 91.

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 8 - 12, 13 - 16 óráig
  • Szerda: 8 - 12, 13 - 16 óráig
  • Péntek: 8 - 12 óráig

Legnépszerűbb cikkek