Száki r.katolikus templom Szendi evangélikus templom Faluház Szendi református templom Községháza Első világháborús emlékmű Uradalmi Magtár Szendi r.katolikus templom Száki evangélikus templom

Határozatok

2021. évi határozatok

83/2021. számú határozat (XI.17.)

17-SZAK/1037/2021. ügyiratszámú szákszendi lakos lakáskorszerűsítési kérelméről

82/2021. számú határozat (XI.17.)

Szákszend, Száki utca 90. szám alatti bérlakás bérlőjének kijelöléséről

81/2021. számú határozat (XI.17.)

A közétkeztetési szerződések meghosszabbításáról

80/2021. számú határozat (XI.17.)

A 2021. évi adóigazgatási feladatokról szóló beszámolóról

79/2021. számú határozat (XI.17.)

Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

78/2021. számú határozat (XI.17.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

77/2021. számú határozat (XI.17.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2021. (XI.17.) számú határozata a napirendről

76/2021. számú határozat (XI.17.)

11.napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásáról

75/2021. számú határozat (X.20.)

Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testületének 75/2021. (X. 20.) határozata a napirendről

74/2021. számú határozat (X.20.)

17-SZAK/1037/2021. ügyiratszámú szákszendi lakos lakáskorszerűsítési kérelméről napirendi pontban való döntés elnapolásáról

73/2021. számú határozat (X.20.)

17-SZAK/935/2021. ügyiratszámú szákszendi lakos lakáskorszerűsítési kérelméről

72/2021. számú határozat (X.20.)

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről

71/2021. számú határozat (X.20.)

A mikuláscsomagról és az idősek karácsonyi csomagjáról

70/2021. számú határozat (X.20.)

A szociális tűzifa megrendeléséről

69/2021. számú határozat (X.20.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

68/2021. számú határozat (X.20.)

számú határozata a napirendről

67/2021. számú határozat (X.20.)

6. és 7.napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalásáról

66/2021. számú határozat (IX.22.)

A Szákszend, Száki utca 93. szám alatti bérlakás bérlőjének kijelöléséről

65/2021. számú határozat (IX.22.)

A Szákszend, Móra Ferenc utca 20. szám alatti bérlakások bérlőinek kijelöléséről

64/2021. számú határozat (IX.22.)

A TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00033. azonosítószámú projekt kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról

63/2021. számú határozat (IX.22.)

A Szákszend Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötött ingatlanhasználati szerződés elfogadásáról

62/2021. számú határozat (IX.22.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeinek kiírásáról

61/2021. számú határozat (IX.22.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

60/2021. számú határozat (IX.22.)

Az önkormányzat 2021.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

59/2021. számú határozat (IX.22.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

58/2021. számú határozat (IX.22.)

A napirendről

57/2021. számú határozat (VIII.23.)

Kültéri hulladékgyűjtők vásárlásáról

56/2021. számú határozat (VIII.23.)

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra irányuló pályázatról

55/2021. számú határozat (VIII.23.)

Javaslat 2021.évi tanévkezdési támogatásról szóló rendelet elfogadásáról szóló napirendi pontban való döntés elnapolásáról

53/2021. számú határozat (VII.14.)

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

52/2021. számú határozat (VII.14.)

A polgármester 2021.évi szabadságának ütemezéséről

51/2021. számú határozat (VII.14.)

Településfásítási Programban történő részvételről

50/2021. számú határozat (VII.14.)

Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásához kapcsolódóan, a polgármester jutalmára irányuló összeg kifizetéséről

49/2021. számú határozat (VII.14.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóról, a hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

48/2021. számú határozat (VII.14.)

Határozat a napirendről

47/2021. számú határozat (VII.14.)

Sürgősségi indítvány napirendre vétele

46/2021. számú határozat (VI.14.)

Az önkormányzati egészségügyi alapellátásra kötött vállalkozói szerződés elfogadása

45/2021. számú határozat (VI.11.)

A Magyar Falu Program keretében „Felelős állattartás elősegítése”

44/2021. számú határozat (VI.11.)

A Magyar Falu Program keretében „Kommunális eszköz beszerzése” pályázat

43/2021. számú határozat (VI.11.)

A Magyar Falu Program keretében felajánlott ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatásáról

42/2021. számú határozat (VI.11.)

Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme

41/2021. számú határozat (VI.11.)

Szákszend település 2020. évi víziközmű-üzemeltetés szennyvízágazati beszámolója

40/2021. számú határozat (VI.11.)

Közbeszerzési eljárás indítása „Rendelési időn kívül végzett központi orvosi (felnőtt- és gyermekorvosi) ügyeleti szolgáltatás Oroszlány, Bokod, Kecskéd, Szákszend, Dad, Kömlőd települések közigazgatási területén” tárgyban

39/2021. számú határozat (VI.11.)

Beszámoló a Szákszendi Mini Bölcsőde 2020. évi munkájáról

38/2021. számú határozat (VI.11.)

Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi tevékenységéről

37/2021. számú határozat (VI.11.)

A 2021/2022. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról

36/2021. számú határozat (V.12.)

A közösségi tér 2021.évi szolgáltatási tervének jóváhagyása

35/2021. számú határozat (V.12.)

Beszámoló az önkormányzat közművelődési tevékenységéről

34/2021. számú határozat (V.12.)

2020. évi zárszámadásának elfogadása

33/2021. számú határozat (V.12.)

Éves jelentés a 2019.évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

32/2021. számú határozat (IV.30.)

A 19/2021. (III.16.) határozat visszavonása

31/2021. számú határozat (III.22.)

Beszámoló Szákszend község közbiztonsági helyzetéről

30/2021. számú határozat (III.22.)

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

29/2021. számú határozat (III.22.)

Beszámoló a község alapszolgáltatási tevékenységéről

28/2021. számú határozat (III.22.)

Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről

27/2021. számú határozat (III.22.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Mini Bölcsőde által nyújtott ellátás szüneteltetéséről

26/2021. számú határozat (III.19.)

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

25/2021. számú határozat (III.19.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal és a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás elfogadásáról

24/2021. számú határozat (III.19.)

A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

23/2021. számú határozat (III.19.)

A Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása

22/2021. számú határozat (III.19.)

Szákszend külterület 032/101 helyrajzi számú szántó művelési ágú 17 ha 2220 m2 nagyságú ingatlan pályázat útján történő haszonbérbe adása

21/2021. számú határozat (III.19.)

Beszámoló az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról

20/2021. számú határozat (III.19.)

A 15/2021. (II.15.) határozat visszavonása

19/2021. számú határozat (III.16.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ által nyújtott ellátás szüneteltetéséről

18/2021. számú határozat (III.1.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ által nyújtott ellátás szüneteltetéséről

17/2021. számú határozat (III.1.)

Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek és tárgyi eszközök bérleti díjának meghatározásáról szóló határozat módosításáról

16/2021. számú határozat (II.15.)

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatali megállapodás módosítása

15/2021. számú határozat (II.15.)

Javaslat a polgármester 2021.évi szabadságának ütemezésére

14/2021. számú határozat (II.15.)

Javaslat az óvodai beiratkozás 2021/2022. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének meghatározásáról

13/2021. számú határozat (II.15.)

Javaslat a bölcsődei beiratkozás 2021/2022. évre vonatkozó időpontjának és felvételi körzetének meghatározásáról

12/2021. számú határozat (II.15.)

A 2021.évi közbeszerzési terv jóváhagyása

11/2021. számú határozat (II.15.)

Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítása

10/2021. számú határozat (II.1.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

8/2021. számú határozat (I.29.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervének módosítása

8/2021. számú határozat (I.29.)

Az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról

7/2021. számú határozat (I.22.)

Lakossági használt sütőolaj begyűjtési pont létesítéséről

6/2021. számú határozat (I.22.)

Beszámoló a Propaganda 17. Bt. 2020. év sajtómunkájáról, kommunikációs és PR tevékenységéről

5/2021. számú határozat (I.22.)

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

4/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi rendezvénynaptára elfogadása

3/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyása

2/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyása

1/2021. számú határozat (I.5.)

Szákszend Helyi Építési Szabályzatának módosításával összefüggésében lefolytatott partnerségi véleményezés lezárásáról

Nincs esemény rögzítve!

Címünk

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Szákszendi Kirendeltség

2856 Szákszend, Száki utca 91.

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 8 - 12, 13 - 16 óráig
  • Szerda: 8 - 12, 13 - 16 óráig
  • Péntek: 8 - 12 óráig

Legnépszerűbb cikkek