Száki r.katolikus templom Szendi evangélikus templom Faluház Szendi református templom Községháza Első világháborús emlékmű Uradalmi Magtár Szendi r.katolikus templom Száki evangélikus templom

Polgármesteri rendeletek, határozatok

Rendeletek

2021

1/2021. számú rendelet (I.29.)

Szákszend Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2002.(VII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020

4/2020. számú rendelet (III.25.)

A Bölcsődei ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2020. számú rendelet (III.25.)

A köznevelési intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 10/2015. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/2020. számú rendelet (III.25.)

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 1/2019. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020. számú rendelet (IV.29.)

Szákszend Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról

13/2020. számú rendelet (XI.20.)

Szákszend Község Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 11/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

14/2020. számú rendelet (XI.20.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2019. (X.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásának felfüggesztéséről

Határozatok

2021

1/2021. számú határozat (I.5.)

Szákszend Helyi Építési Szabályzatának módosításával összefüggésében lefolytatott partnerségi véleményezés lezárásáról

2/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszendi Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyása

3/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának jóváhagyása

4/2021. számú határozat (I.22.)

Szákszend Község Önkormányzata 2021. évi rendezvénynaptára elfogadása

5/2021. számú határozat (I.22.)

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése

6/2021. számú határozat (I.22.)

Beszámoló a Propaganda 17. Bt. 2020. év sajtómunkájáról, kommunikációs és PR tevékenységéről

7/2021. számú határozat (I.22.)

Lakossági használt sütőolaj begyűjtési pont létesítéséről

8/2021. számú határozat (I.29.)

Az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról

9/2021. számú határozat (I.29.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervének módosítása

10/2021. számú határozat (II.1.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

2020

1/2020. számú határozat (III.31.)

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 18. napján hozott döntéseinek megerősítése

2/2020. számú határozat (IV.29.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása

3/2020. számú határozat (IV.29.)

Szákszendi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ alapító okiratának módosítása

4/2020. számú határozat (IV.29.)

Szákszendi Református Egyházközség pénzügyi elszámolása

5/2020. számú határozat (IV.29.)

Rendelési időn kívül végzett ügyeleti szolgáltatás meghatározása

6/2020. számú határozat (IV.29.)

Szákszendi Református Egyházközség támogatás visszavonása

7/2020. számú határozat (V.28.)

Éves jelentés a 2019.évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről

8/2020. számú határozat (V.28.)

Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

9/2020. számú határozat (V.28.)

A körzeti megbízott elismerése

10/2020. számú határozat (V.28.)

Első lakáshoz jutás támogatása

11/2020. számú határozat (VI.9.)

Sano Agrar Institut – SmartPorcNutrition Kft. helyi építési szabályzat módosítása iránti kérelme

12/2020. számú határozat (VI.10.)

Szákszend település 2019. évi víziközmű-üzemeltetés szennyvízágazati beszámolója

13/2020. számú határozat (VI.10.)

Beszámoló a közegészségügy helyzetéről

14/2020. számú határozat (VI.10.)

A 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma

15/2020. számú határozat (VI.10.)

Beszámoló a Szákszendi Kiskuckó Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi tevékenységéről

16/2020. számú határozat (VI.10.)

Beszámoló Szákszend község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

17/2020. számú határozat (VI.10.)

Beszámoló a település szociális alapszolgáltatási tevékenységéről

18/2020. számú határozat (XI.20.)

Szákszend Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

19/2020. számú határozat (XI.20.)

Döntés mikuláscsomagról és az idősek karácsonyi csomagjáról

20/2020. számú határozat (XI.20.)

2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

21/2020. számú határozat (XI.20.)

2856 Szákszend, Petőfi Sándor utca 1/a. szám alatti lakos helyi építési szabályzat módosítása iránti kérelme

22/2020. számú határozat (XI.20.)

2856 Szákszend, Száki utca 91-92. ingatlanok helyszínen tervezett kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése

23/2020. számú határozat (XI.15.)

A 2021. évi belső ellenőrzési terv

24/2020. számú határozat (XI.15.)

Javaslat a Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkatervére

25/2020. számú határozat (XI.15.)

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás

26/2020. számú határozat (XI.15.)

Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete pénzügyi elszámolása

27/2020. számú határozat (XI.15.)

Közétkeztetési szerződés megkötése

28/2020. számú határozat (XII.18.)

Közvilágítási berendezés aktív elemeinek üzemeltetéséről

September

14 Őszköszöntő

 • Időpont: Saturday 15:00
 • Helyszín: Szákszend, Faluház környezete
October

4 Aradi Vértanúk Emléknapja megemlékezés

 • Időpont: Friday 15:00
 • Helyszín: Szákszend, Emlékpark

12 Szüreti felvonulás

 • Időpont: Saturday 14:00
 • Helyszín: Szákszend

22 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja megemlékezés

 • Időpont: Tuesday 15:00
 • Helyszín: Szákszend, Emlékpark

Címünk

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

Szákszendi Kirendeltség

2856 Szákszend, Száki utca 91.

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

 • Hétfő: 8 - 12, 13 - 16 óráig
 • Szerda: 8 - 12, 13 - 16 óráig
 • Péntek: 8 - 12 óráig

Legnépszerűbb cikkek